شامپو و نرم کننده هیربرست

خلاصه

شامپو و نرم کننده هیربرست

قیمت : 260،000 تومان

اگر بخواهید موهایتان را رشد دهید و به بهترین کیفیت موی خود برسید، شامپو و حالت دهنده هیربرست برای موهایتان مناسب است. شامپو و حالت دهنده ، هنگامی که با هم استفاده می شود، به شما در راه رسیدن به موهایی با عمر بیشتر، قوی تر و باشکوه تر کمک خواهد کرد.  شامپو و حالت دهنده هیربرست موجب رشد موی شما برای حداکثر طول در حداقل زمان می شود، در حالی که پروتئین گندم موهای شما را تقویت می کند.

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • نظرات

اگر بخواهید موهایتان را رشد دهید و به بهترین کیفیت موی خود برسید، شامپو و حالت دهنده هیربرست برای موهایتان مناسب است. شامپو و حالت دهنده ، هنگامی که با هم استفاده می شود، به شما در راه رسیدن به موهایی با عمر بیشتر، قوی تر و باشکوه تر کمک خواهد کرد.  شامپو و حالت دهنده هیربرست موجب رشد موی شما برای حداکثر طول در حداقل زمان می شود، در حالی که پروتئین گندم موهای شما را تقویت می کند.

لیست نظرات

5/5 0 0 0

محصولات مرتبط